Volejte
+420 480 023 474

Náhradní plnění

Naše společnost je přímým zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením (OZP). Kolegové se zdravotním handicapem tvoří více než polovinu zaměstnanců naší firmy.

Nákupem zboží u naší firmy formou náhradního plnění tak můžete ušetřit za povinný odvod do státního rozpočtu. Výhodně nakoupíte, ušetříte a zároveň podpoříte naše spolupracovníky.Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je efektivní podpora pro zakládání nových a udržení stávajících kvalitních pracovních příležitostí pro OZP. Jde o účinný nástroj, který slouží k aktivní obchodní spolupráci mezi firmami. Náhradní plnění zároveň přispívá k rozvoji společenské solidarity s ohledem na ohrožené skupiny na pracovním trhu.

Týká se mě náhradní plnění?

Každá firma, společnost či organizace, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má od 1. 1. 2012 dle § 81 novely Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., povinnost zaměstnávat také OZP v minimálním počtu 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Pokud firma z nějakého důvodu nechce, nebo nemůže splnit zákonem uloženou povinnost, existují 3 možnosti, jak postupovat:

  • Odvést státu příspěvek ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.
  • Využít náhradní plnění.
  • Kombinovat odvod státu s náhradním plněním.

Jak náhradní plnění funguje?

Poskytování

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné, které splňují podmínky pro poskytování náhradního plnění, mohou pro potřeby jeho čerpání poskytnout v jednom kalendářním roce své výrobky, služby nebo splnit zakázky jen do maximálního limitu. Tento limit je od roku 2012 roven 36ti násobku průměrné mzdy za každého pracovníka se zdravotním postižením.

© 2024 ETEC CZ | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
ETEC CZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram