S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Partneři:

 

Rychlý kontakt

ETEC.CZ s.r.o.
U Nádraží 1297
51101 Turnov
tel: +420 480 023 474
info@etec.cz

PROMO akce

arr33 roky prázdnin s HP K vybraným stolním PC a AIO řady 400 s procesorem i5 a i7 rozšíření záruky na 3 roky...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 4 215 Kč
skladem

OBCHODÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

Způsob uzavření smlouvy, objednávání
Zboří uvedené v katalog na těchto webových stránkách je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit, která může spočívat v absenci daného zboží na skladě prodávajícího. Kupující obecně kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání a zde uvedenou. Toto neplatí pro zboží, které není skladem a je nutné, aby jej prodávající u svého dodavatele objednal. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání, v opačném případě nedojde u uzavření smlouvy.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.etec.cz
- elektronickou poštou na adrese info@etec.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
- osobně
- telefonicky 604 774 765
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

Kupní smlouva je uzavřena po objednání zboží až po potvrzení této objednávky.

Před podáním objednávky je při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Kupní smlouva resp. dokumenty, ze kterých vyplývá její uzavření, jsou uloženy u prodávajícího, který je na žádost kupujícího jemu poskytne. Kupní smlouva lze uzavřít v jazyku českém. Opravu chyb objednávky kupující může před jejím vyřízení provést telefonicky na výše uvedeném tel. čísle.

 

Vrácení zboží, poučení o právu odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů má spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat ETEC.CZ s.r.o., U Nádraží 1297, 51101 Turnov formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží nelze posílat zpět na dobírku.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předejte na adrese ETEC.CZ s.r.o., U Nádraží 1297, 51101 Turnov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, pokud smlouva nebyla uzavřena prostředky na dálku.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení; dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

 

Platební podmínky, způsob platby
a) platba v hotovosti při nákupu
b) platba předem bankovním převodem na č.ú. ………………………..

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, a to změnou obchodních podmínek na těchto webových stránkách.
Přepravní a dodací podmínky
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo dodavatelem. Zboží je standardně dodáváno maximálně do 5 pracovních dnů. Zboží je také možné osobně odebrat v prodejně dodavatele po předchozí dohodě.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceník přepravy:

Platba předem: 100,- Kč

Platba na dobírku: 150,- Kč


Při nákupu nad 5 000,- Kč bez DPH je doprava zdarma.


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@etec.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Později uplatněné reklamace budou zamítnuty.

MjAyZjA